dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
gz
Zakończyła się tegoroczna edycja ogólnopolskiej akcji pn. „Gorączka złota", która trwała od 1.03.2016 r. do 10.06.2016 r. Łącznie udało się zebrać kwotę w wysokości 4188,64 zł.
W dniu 16.06.2016 r. w siedzibie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku odbyło się podsumowanie konkursów na prezentację multimedialną oraz pracę plastyczną, których celem była promocja honorowego krwiodawstwa.


Oddział Rejonowy PCK we Włocławku po raz kolejny przyłączył się do imprezy realizowanej w ramach projektu „Bezpieczne szkoły Śródmieścia- po raz piąty", Ogólnopolskiej Akcji „POLSKA BIEGA", kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł i Dnia Białej Koszulki. Impreza miała miejsce 10 czerwca w Parku Sienkiewicza a jej głównym organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 10.


14 czerwca jest szczególnym dniem, bowiem obchodzimy Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi.


Z tej okazji przekazujemy wszystkim honorowym krwiodawcom wyrazy szczerego uznania i podziękowania za humanitarną postawę i bezinteresowne ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.

Życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia wszystkich życiowych marzeń.

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK

oraz Pracownicy Biura Oddziału Rejonowego PCK
we Włocławku
W dniu 7 czerwca w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbył się Turniej Pierwszej Pomocy realizowany w ramach projektu „ Kciuk w górę dla pierwszej pomocy" finansowanego z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka. Celem imprezy było wzmocnienie procesu edukacji dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W dniu 08.06.2016 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbył się Międzyszkolny Turniej Wiedzy z zakresu honorowego krwiodawstwa. Celem konkursu była promocja honorowego krwiodawstwa wśród uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Wzięło w nim udział 10 dwuosobowych zespołów z 7 włocławskich szkół.
16,650 litrów krwi zebrano podczas Otwartej Akcji Poboru Krwi w dniu 02 czerwca 2016 r. przed siedzibą Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku. Pobór krwi odbywał się w specjalnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

W dniach 13 i 14 maja 2016 r. wolontariusze czerwonokrzyscy zebrali do puszek kwestarskich – 5 561,53 zł. Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na pomoc socjalną rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej.

Oddział Rejonowy PCK we Włocławku w dniu 7 czerwca 2016 r. organizuje Turniej Pierwszej Pomocy w ramach projektu „Kciuk w górę dla pierwszej pomocy" finansowanego z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka. Do turnieju może się zgłosić jeden zespół 2-osobowy reprezentujący szkołę podstawową lub szkołę gimnazjalną z terenu Włocławka.

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca obchodzony jest 8 maja, w rocznicę urodzin założyciela – Henry'iego Dunanta. Każdego roku Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca organizują obchody tego święta, aby pokazać w swoich lokalnych społecznościach, jaką wyjątkową rolę pełni Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W Polsce w dniach 8 - 15 maja 2016 roku obchodzony jest Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża.

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. Zduńska 14 w 2016 roku.

7 styczeń
4 luty
3 marzec
7 kwiecień
5 maj
2 czerwiec
7 lipiec
4 sierpień
1 wrzesień
6 październik
3 listopad
1 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30