„Czerwonokrzyska Gwiazdka”   
święta
Polski Czerwony Krzyż we Włocławku wzorem lat ubiegłych organizuje akcje pomocy dla najuboższych mieszkańców Włocławka pod hasłem „Czerwonokrzyska Gwiazdka”. Akcja ma na celu przygotowanie paczek świątecznych dla rodzin najbardziej potrzebujących.

Do akcji włączyły się już włocławskie szkoły oraz sklepy PSS SPOŁEM – w których wystawione są kosze, gdzie osoby robiące zakupy mogą wkładać artykuły spożywcze.

Zwracamy się również do mieszkańców Włocławka oraz hurtowni i zakładów pracy o pomoc w przygotowaniu paczek świątecznych. Artykuły spożywcze można przynosić do siedziby PCK, ul. Zduńska 14 we Włocławku.

W imieniu potrzebujących, których wspólnie obdarujemy – serdecznie dziękujemy.

06/12/07 dodał PCK Włocławek

   Dni Honorowego Krwiodawstwa    
pckW dniu 28 listopada 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta we Włocławku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa.

W uroczystości uczestniczyli: władze miasta Włocławek, parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych współpracujących z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża oraz honorowi dawcy krwi.

W czasie uroczystości wręczono krwiodawcom i działaczom Polskiego Czerwonego Krzyża wyróżnienia i odznaki honorowe PCK oraz odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi". więcej...
06/12/07 dodał PCK Włocławek

   Olimpiada Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia   
W dniu 29 listopada 2007 roku w Szkole Podstawowej nr 10 we Włocławku odbył się etap rejonowy Olimpiady Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia - organizowany dla szkół średnich i gimnazjalnych.

W Olimpiadzie wzięło udział 60 uczniów z 20 szkół.

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce zajęła Agnieszka Bogdanowicz z Gimnazjum nr 8 we Włocławku.

W kategori szkół średnich:
I miejsce zajęła Marta Kupisz z Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku.

Wymienione osoby zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego olimpiady, który odbędzie się w Bydgoszczy.

Wszystkie szkoły uczestniczące w olimpiadzie otrzymały dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Włocławka.

ppomocppomocppomocppomocppomoc

05/12/07 dodał PCK Włocławek

   Paczka z PCK radość uczniom da   
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku w ramach programu "Paczka z PCK radość dzieciom da" przygotował paczki żywnościowe dla dzieci i młodzieży ze szkół włocławskich i powiatu włocławskiego.
Paczki otrzymało 150 uczniów z rodzin najuboższych, typowanych przez pedagogów szkolnych i opiekunów szkolnych kół PCK.

Program finansowany był ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

paczka z PCKpaczka z PCK

08/11/07 dodał PCK Włocławek

   Dzień Młodzieży PCK   
dzień młodzieżyW dniu 25 pażdziernika 2007r - z okazji przypadającego Dnia Młodzieży PCK – Rejonowa Rada Młodzieżowa PCK we Włocławku zorganizowała spotkanie integracyjne dla członków szkolnych kół PCK i ich opiekunów - w Miejskiej Bibliotece we Włocławku.

Po przedstawieniu krótkiej informacji o historii i działaniach młodzieży w Polskim Czerwonym Krzyżu dzieci i młodzież przystąpili do konkursu na plakat pod hasłem: Młodzież w PCK”

W trakcie spotkania dzieci ze SP nr 11 i II LO we Włocławku - przedstawiły program artystyczny / piosenki i tańce/ a Biblioteka przygotowała słodki poczęstunek dla wszystkich zebranych.

Na zakończenie wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe dla 3 zwycięzców w każdej grupie wiekowej / szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie/ oraz upominki dla wszystkich uczestników konkursu.

Na imprezie nie zabrakło mediów – uczestniczyli przedstawiciele telewizji Kujawy, radia „Gra” oraz „Gazety Kujawskiej” i „Nowości Włocławskich”.

dzień młodzieżydzień młodzieżydzień młodzieży
więcej...
02/11/07 dodał PCK Włocławek

   Młodzież oddała krew   
W dniu 11 października 2007r. z inicjatywy Pani Jolanty Orzażewskiej - Opiekuna Szkolnego Koła PCK przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika we Włocławku zorganizowano na terenie szkoły Akcję Pobierania Krwi.

Krew oddało 33 uczniów w tym 31 osób po raz pierwszy. Pozyskano 14,850 litrów krwi.

W dniu 23 października 2007r. podjechał na boisko szkolne Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku specjalny autokar Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Z inicjatywy Młodzieżowego Klubu HDK PCK pod kierunkiem Pani Wiesławy Milczarek przeprowadzono Otwartą Akcję Pobierania Krwi, w której brała udział młodzież z Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku. Oddało łącznie krew 30 uczniów w tym 22 osoby po raz pierwszy. Pozyskano 13,5 litrów krwi.

Warto podkreślić, że wymienione szkoły biorą udział w V Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych w Honorowym Krwiodawstwie ph. "MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE".

młodzieżmłodzieżmłodzieżmłodzież

02/11/07 dodał PCK Włocławek

   Światowy Dzień Walki z Głodem   
chlebW związku ze Światowym Dniem Walki z Głodem Polski Czerwony Krzyż we Włocławku zorganizował w dniu 16 października 2007r. Kampanię Walki z Głodem.

W ramach kampanii pracownicy i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża rozdawali wcześniej pozyskane pieczywo z włocławskich piekarni. Rozdawnictwo pieczywa odbyło się przed siedzibą PCK, ul. Zduńska 14 we Włocławku.

Dzięki sponsorom: Piekarni "Dubielak", Piekarni "Wiedeńskiej" oraz Piekarni Gminnej Spółdzielni "Sch" - Polski Czerwony Krzyż we Włocławku przekazał 200 bochenków chleba osobom potrzebującym.

W imieniu obdarowanych serdecznie dziękujemy ofiarodawcom.

chlebchlebchlebchleb

19/10/07 dodał PCK Włocławek

   Otwarta akcja pobierania krwi   
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku zorganizował po raz kolejny przed siedzibą Zarządu, ul. Zduńska 14, w dniu 4 października 2007r. - OTWARTĄ AKCJĘ POBIERANIA KRWI, podczas której pozyskano 10,550 litrów krwi.

Krew oddało 24 honorowych dawców krwi w tym 13 osób po raz pierwszy.

Wszystkim tym, którzy oddali w tym dniu krew składamy serdeczne podziękowania.


11/10/07 dodał PCK Włocławek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>