Praca w ZR PCK   
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku poszukuje kandydata na stanowisko: INSTRUKTOR w Wydziale Programowo-Organizacyjnym Biura ZR PCK.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

-opracowywanie i koordynacja na szczeblu rejonowym programów PCK dotyczących pomocy socjalnej i opieki
-opracowywanie i koordynacja na szczeblu rejonowym programów PCK mających na celu pozyskiwanie środków finansowych z UE przeznaczonych na realizację zadań statutowych PCK
-koordynowanie długookresowych programów realizowanych przez PCK
-monitorowanie przepisów, programów i ogłoszeń o konkursach w zakresie pomocy socjalnej i opieki oraz przekazywanie ich na bieżąco jednostkom terenowym PCK
-współpraca z jednostkami PCK, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami

Wymagania:
-umiejętność tworzenia programów i wniosków o dotacje
-biegła znajomość języka angielskiego
-wykształcenie wyższe
-znajomość specyfiki funkcjonowania III sektora
-niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej
-umiejętność myślenia strategicznego, zdolności analityczne
-umiejętność skutecznego komunikowania się

Pożądane:
-doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej
-umiejętności i doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego
-znajomość obszarów działania PCK, w tym aktów prawnych regulujących tę sferę działań
-znajomość języka niemieckiego, rosyjskiego
-odporność na stres

Preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w charakterze wolontariusza lub pracownika innych organizacji pozarządowych. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu, listu motywacyjnego, kopii dyplomu, dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, do dnia 15.10.2007r. na adres:

Zarząd Rejonowy PCK
ul. Zduńska 14
87-800 Włocławek

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883, ze zm.)
21/09/07 dodał PCK Włocławek

   Podsumowanie zbiórki ulicznej    
Polski Czerwony Krzyż informuje, iż w zbiórce pieniężnej do puszek kwestarskich na terenie miasta Włocławka w dniu 15 września 2007 roku wolontariusze PCK zebrali 2.255,45 zł.

Pragniemy serdecznie podziękować młodzieży szkolnej za aktywny udział w zbiórce, a szczególnie młodzieży z:

- Gimnazjum Nr 7zbiórka
- Gimnazjum Nr 8
- Gimnazjum Nr 14
- Zespołu Szkół Samochodowych
- Zespołu Szkół Technicznych
- Zespołu Szkół Ekonomicznych
- Zespołu Szkół Chemicznych
- I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej
- IV Liceum Ogólnokształcącego

Kwestarze spotkali się ze zrozumieniem i przychylnością społeczeństwa miasta Włocławka, za co również dziękujemy.

Uzyskane fundusze zwiększą środki przeznaczone na pomoc rodzinom najuboższym znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej.

ppomocppomocppomoc

18/09/07 dodał PCK Włocławek

   OGŁOSZENIA   
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku w dniu 15 września 2007roku organizuje zbiórkę pieniężną do puszek kwestarskich zgodnie z wydana decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zbiórka przebiegać będzie pod hasłem: "Pomagamy potrzebującym - bądź z nami", a zebrane fundusze przeznaczone zostaną na pomoc rodzinom najuboższym.
W ramach obchodów ŚWIATOWEGO DNIA PIERWSZEJ POMOCY w dniu 15 września 2007 r. w godzinach od 10.00 - 12.00 przed siedzibą Zarządu Rejonowego PCK ul. Zduńska 14 organizujemy:

- naukę podstawowych sposobów podtrzymania czynności życiowych - reanimacja na fantomie
- prezentację pozoracji najczęściej spotykanych urazów
W dniu 26.09.2007r. o godz. 12.00 w II Liceum Ogólnokształcącym im. M.Konopnickiej we Włocławku Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża organizuje naradę szkoleniową z opiekunami Szkolnych Kół PCK.

Głównym tematem narady będzie omówienie "Propozycji zadań dla SK PCK na rok szkolny 2007/2008". W bieżącym roku szkolnym hasło wiodące to" Bezpieczeństwo a zdrowie" związane ze znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy.


10/09/07 dodał PCK Włocławek

   Otwarta Akcja Poboru Krwi   
krewZarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku zorganizował przed siedzibą Zarządu na ul. Zduńskiej w dniu 06.09.2007 roku Otwartą Akcję Pobierania Krwi, podczas której pozyskano 21 litrów krwi od 43 honorowych dawców krwi.

Wszystkim tym, którzy oddali w tym dniu krew składamy serdeczne podziękowania.


krewkrewkrew

10/09/07 dodał PCK Włocławek

   Akcja "Wyprawka dla Żaka"   
wyprawkaZarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku dzięki pomocy wielu hurtowni i zakładów pracy zorganizował akcję „Wyprawka dla Żaka”, która miała na celu pozyskanie środków finansowych i rzeczowych dla dzieci z rodzin najuboższych.

Do akcji włączyli się:

- Fundacja Orlen „Dar Serca” z Warszawy
- DGS sp. z o.o.
- Przedsiębiorstwo Prywatne „ALTRAVOX"
- Hurtownia Papiernicza LESZCZYŃSKI
- Sklep Papierniczy „IGA”
- BIURO SYSTEM
- Hurtownia „FORUM”
- Hurtownia „CETUS”

Dzięki przekazanym środkom finansowym i rzeczowym przygotowaliśmy wyprawki szkolne dla 220 dzieci z rodzin najuboższych z Włocławka.

Ponadto w ramach programu na rzecz społeczności romskiej finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku przekazał dla 35 dzieci romskich również wyprawki szkolne.

wyprawkawyprawkawyprawka

31/08/07 dodał PCK Włocławek

   Podsumowanie akcji "Pieluszkomania"   
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku dokonał
podsumowania akcji "Pieluszkomania" - mającej na celu zapewnienie dzieciom z Domu Dziecka i szpitali dziecięcych pieluszek jednorazowych.

W akcji udział wzięły następujące szkoły:
- Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku
- Szkoła Podstawowa nr 7 we Włocławku
- Szkoła Podstawowa Nr 11 we Włocławku
- Gimnazjum Nr 1 we Włocławku
- Gimnazjum Nr 14 we Włocławku
- I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku

Łącznie zebranych zostało 3437szt. pieluszek jednorazowych.


Pieluszki zostały przekazane do Domu Dziecka nr 2 we Włocławku - 2290 szt.
oraz do Szpitala Wojewódzkiego na Odział Noworodków we Włocławku - 1147 szt.


pieluszkomaniapieluszkomaniapieluszkomania.

25/08/07 dodał PCK Włocławek

   Podsumowanie akcji "Gorączka złota"   
gorączka złotaZarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku dokonał
podsumowania akcji "Gorączka złota" - mającej na celu pozyskanie funduszy na pomoc rodzinom najuboższym i wielodzietnym z Włocławka.

Akcja trwała w okresie od 1 marca do 31 maja 2007r.
Do konkursu przystąpiły 24 szkoły i 1 przedszkole.


Łącznie zebrano 3.255,92zł.


"Największym zbieraczem złota" zostało:
- Gimnazjum Nr 14 z Włocławka
- Przedszkole Nr 4 z Włocławka

Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z wręczeniem nagród i podziękowań dla wszystkich jednostek uczestniczących w akcji odbyło się 19 czerwca w ZR PCK we Włocławku.

25/08/07 dodał PCK Włocławek

   Koncert charytatywny "Kuszenie Marcina"   

Kuszenie Marcina
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku w dniu
11.06.2007r.zorganizował dla dzieci spektakl "Kuszenie Marcina", związany z profilaktyką uzależnień - z udziałem aktorów scen łódzkich, który odbył się w Seminarium Duchownym we Włocławku.

Powyższe widowisko było podsumowaniem akcji charytatywnej związanej z pozyskaniem środków finansowych na pomoc rzeczową dla najbardziej potrzebujących rodzin z Włocławka.

25/08/07 dodał PCK Włocławek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>