90 lat minęło...   
P1280185 W bieżącym roku Polski Czerwony Krzyż obchodzi jubileusz 90-lecia powstania.
Z tej okazji Zarząd Rejonowy PCK we Włocławku zorganizował uroczyste spotkanie, które odbyło się w dniu 26.11.2009r. w Teatrze Impresaryjnym.
W programie spotkania przewidziano uhonorowanie najbardziej zasłużonych: honorowych dawców krwi, działaczy, wolontariuszy i sponsorów oraz pokaz multimedialny prezentujący historię PCK we Włocławku i występ w przedstawieniu gimnazjalistów ze Skrwilna. Uroczystość zakończono jubileuszowym tortem. więcej...
07/12/09 dodał PCK Włocławek

   Wieczór Wigilijny    
W dniu 12.12.2009 r. o godz. 15:00 w sali Restauracji „Ratuszowa” we Włocławku Zarząd Rejonowy PCK we Włocławku organizuje Wieczór Wigilijny dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.
Współorganizatorem spotkania jest Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym TPD oraz Stowarzyszenie OLIGO a środki finansowe częściowo pochodzą z dotacji Urzędu Miasta Włocławka na realizację programu „Impreza integracyjna połączona z Wieczorem Wigilijnym dla dzieci niepełnosprawnych”.

17/11/09 dodał PCK Włocławek

   Program: „Lepiej zapobiegać niż leczyć”   
W ramach programu „Lepiej zapobiegać niż leczyć” związanego z profilaktyką uzależnień, w trzynastu gimnazjach włocławskich PCK we Włocławku zorganizował warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistę dr Annę Grabowską-Dąbek.
Program finansowany jest przez Urząd Marszałkowski w Toruniu ze środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
27/10/09 dodał PCK Włocławek

   Program: „Młodzież a AIDS”   
W ramach programu „Młodzież a AIDS” finansowanego przez Urząd Miasta Włocławka, w dziesięciu szkołach włocławskich (gimnazjach i szkołach średnich) PCK we Włocławku prowadzi szkolenia związane z profilaktyką AIDS w odniesieniu do pierwszej pomocy. Szkolenia prowadzone są przez Instruktora Pierwszej Pomocy mgr Mirosławę Grabowską.
27/10/09 dodał PCK Włocławek

   Program: „Nie bój się - daj się zbadać”   
W ramach programu „Nie bój się - daj się zbadać” związanego z profilaktyką nowotworową, PCK prowadzi szkolenie dla uczniów i rodziców nt. działań prozdrowotnych i czynników ryzyka chorób nowotworowych. W programie biorą udział dwa gimnazja i pięć szkół średnich.
Program finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Włocławka.
27/10/09 dodał PCK Włocławek

   Turniej Młoda Krew Ratuje Życie   
Autorski projekt promocji HDK PCK – Turniej „Młoda Krew Ratuje Życie” realizowany jest od września b.r. po raz siódmy.

Biorą w nim udział szkoły, które już od kilku lat zadeklarowały swój udział, a z roku na rok przystępują nowe.

W bieżącym roku do Turnieju z terenu Włocławka przystąpiło 9 szkół ponadgimnazjalnych.

Akcję poboru krwi na terenie szkół poprzedzają działania edukacyjno-informacyjne. W miesiącach wrzesień – październik odbywają się prelekcje o tematyce honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa mające na celu uświadomienie i zachęcenie do pierwszorazowego i do systematycznego oddawania krwi.

Prelekcje finansowane są częściowo ze środków Urzędu Miasta Włocławka.

05/10/09 dodał PCK Włocławek

   Podsumowanie zbiórki ulicznej PCK   
aW zbiórce pieniężnej do puszek kwestarskich na terenie miasta Włocławek w dniu 26 września 2009r. na terenie miasta Włocławka wolontariusze PCK zebrali 3.087.64zł.

Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na pomoc rodzinom najuboższym. więcej...
05/10/09 dodał PCK Włocławek

   Rejonowy Zjazd PCK we Włocławku   
aW dniu 8 września 2009r. odbył się Rejonowy Zjazd PCK we Włocławku.
Prezesem na kadencję 2009-2013 został wybrany Pan Władysław Dolecki. więcej...
19/09/09 dodał PCK Włocławek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>