Warsztaty nt. profilaktyki nowotworowej   
aPolski Czerwony Krzyż we Włocławku zorganizował warsztaty nt. profilaktyki nowotworowej dla nauczycieli - opiekunów Szkolnych Kół PCK w dniu 8.09.2009r. w Klubie „Stara Remiza” we Włocławku. więcej...
19/09/09 dodał PCK Włocławek

   Podsumowanie akcji "Wyprawka dla żaka"   
dla żakaZarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża przy pomocy sponsorów zorganizował akcję „Wyprawka dla Żaka”, która miała na celu przygotowanie wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. więcej...
19/09/09 dodał PCK Włocławek

   Punkt konsultacyjno- informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin   
W Zarządzie Rejonowym PCK we Włocławku w okresie od 01.06.2009r. do 31.12.2009r. funkcjonuje „Punkt konsultacyjno- informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin” – finansowany ze środków Urzędu Miasta Włocławek.

W punkcie można otrzymać pomoc w zakresie:
- informacji, porad czy konsultacji na temat uzależnień
- wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych i ich rodzin
- przygotowanie młodzieży do rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem. więcej...
05/09/09 dodał PCK Włocławek

   Oświadczenie /Apel/   
   Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy informuje, że odzież używana zbierana jest jedynie do dwóch pojemników zlokalizowanych przy ul Zduńskiej 14.
   Odzież wydawana jest na podstawie wniosków składanych przez osoby potrzebujące. Wnioski te potwierdzane są przez pracowników socjalnych rejonu zamieszania osoby wnoszącej o przekazanie jej odzieży.
więcej...
17/08/09 dodał PCK Włocławek

   Szkolenie dla nieprofesjonalnych opiekunów   
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku w dniach 17, 22 i 24 czerwca 2009r. zorganizował „Szkolenie dla nieprofesjonalnych opiekunów osób przewlekle chorych”. W szkoleniu uczestniczyło 20 osób sprawujących opiekę nad osobami chorymi. więcej...
08/07/09 dodał PCK Włocławek

   Pomoc dla powodzian   
„Pomoc dla powodzian”


Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku, informuje iż w związku z powodzią jaka dotknęła południową część Polski ogłasza zbiórkę pieniężną dla powodzian.

Wpłat można dokonywać na konto:

88 1540 1069 2001 8714 9927 0002 - z dopiskiem „Powódź”
lub w kasie ZR PCK we Włocławku, ul. Zduńska 14

Powodzian mogą też wspierać producenci, właściciele hurtowni lub sklepów darami rzeczowymi. Potrzebne są m.in.:
- woda do picia w pojemnikach,
- sprzęt AGD,
- środki czystości i higieny,
- sprzęt gospodarczy (szczotki, miotły, łopaty),
- koce i ręczniki.

Aby je przekazać prosimy o kontakt pod nr 54 231-46-56 wew. 41
- osoba do kontaktu – Monika Cichórz
03/07/09 dodał PCK Włocławek

   Festyn z okazji „Dnia Dziecka”   
dzień dzieckaZarząd Rejonowy PCK we Włocławku w dniu 1 czerwca przygotował festyn z okazji „Dnia Dziecka”. W ramach festynu przed siedzibą Zarządu odbyły się zabawy, konkursy wiedzy oraz pokazy udzielania pierwszej pomocy. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek. Ponadto dla wszystkich dzieci przygotowany został słodki poczęstunek. więcej...
23/06/09 dodał PCK Włocławek

   PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY   
a W Zarządzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku w okresie od 01.06.2009r. do 31.12.2009r. będzie funkcjonował „Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin”. W punkcie będzie można otrzymać pomoc w zakresie:
- informacji, porad oraz konsultacji na temat uzależnień
- wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych i ich rodzin
- przygotowania młodzieży do rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniem. więcej...
02/06/09 dodał PCK Włocławek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>