„ZAMIEŃ GŁODNE DZIECIŃSTWO NA GODNE DZIECIŃSTWO”   
Polski Czerwony Krzyż we Włocławku informuje, że 9 lutego 2009r. rozpoczęta została akcja sms-owa pod hasłem „Zmień głodne dzieciństwo na godne dzieciństwo”..
więcej...
26/02/09 dodał PCK Włocławek

   1% podatku dochodowego   
Szanowni Państwo!


Informujemy, że 1% odprowadzonego podatku można przekazać na szlachetny cel - na zadania statutowe Polskiego Czerwonego Krzyża.

1% podatku dochodowego mogą Państwo zadeklarować w rocznym rozliczeniu PIT na działalność pożytku publicznego nie ponosząc żadnych kosztów. Będziemy zobowiązani jeżeli darowiznę tę zdeklarują Państwo na działalność Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku obejmując m.in.: pomoc społeczną, honorowe krwiodawstwo, pierwszą pomoc

Jeżeli podejmą Państwo taką decyzję, w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego (PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT – 38) wpisujemy nazwę Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku oraz numer pod jakim widnieje organizacja w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli 0000225587

Następnie wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz PCK. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Przekazane środki finansowe trafią na konto Zarządu Rejonowego PCK we Włocławku i będą wykorzystane na działalność pożytku publicznego w Państwa środowisku
10/01/09 dodał PCK Włocławek

   Podsumowanie akcji Czerwonokrzyska Gwiazdka   
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku składa serdeczne podziękowania dla:

- Sklepów PSS SPOŁEM
- I Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku
- Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku
- Gimnazjum Nr 14 we Włocławku
- Szkoły Podstawowej Nr 11 we Włocławku
- Szkoły Podstawowej Nr 3 we Włocławku

za pomoc w przygotowaniu paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców naszego miasta.

Dzięki pomocy ofiarodawców PCK we Włocławku przygotował 160 paczek żywnościowych.

W imieniu obdarowanych składamy serdeczne podziękowania.

08/01/09 dodał PCK Włocławek

   Wesołych Świąt   
a

23/12/08 dodał PCK Włocławek

   Wieczór Wigilijny dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.   
W dniu 13 grudnia 2008r. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku wspólnie z Kołem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych oraz ze Stowarzyszeniem „Oligo” – zorganizował w restauracji „Ratuszowa” Wieczerzę Wigilijną dla 70 dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. więcej...
19/12/08 dodał PCK Włocławek

   Czerwonokrzyska Gwiazdka   
a Polski Czerwony Krzyż we Włocławku wzorem lat ubiegłych organizuje akcje pomocy dla najuboższych mieszkańców Włocławka pod hasłem „Czerwonokrzyska Gwiazdka”. Akcja ma na celu przygotowanie paczek świątecznych dla rodzin najbardziej potrzebujących. więcej...
11/12/08 dodał PCK Włocławek

   Odznaka - Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu   
W dniu 5.12.2008r. na uroczystości zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy, z okazji Jubileuszu 50-lecia Honorowego Dawcy Krwi Pani Elżbieta Przychoda – Prezes Środowiskowego Klubu HDK PCK w Ciechocinku otrzymała odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. więcej...
08/12/08 dodał PCK Włocławek

   Olimpiada Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia   
W dniu 02.12.2008r w Szkole Podstawowej Nr 10 we Włocławku odbył się etap rejonowy Olimpiady Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia – organizowanym dla szkół średnich i gimnazjalnych. więcej...
08/12/08 dodał PCK Włocławek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>