VI Edycja Turnieju "MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE"   
7 szkół ponadgimnazjalnych z Włocławka zgłosiło udział w VI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem: „Młoda krew ratuje życie”.

Turniej trwa od 01.09.2008r. do 31.03.2009r.

Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich uczniów i studentów mający na celu popularyzowanie idei honorowego oddawanie krwi oraz poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się.

Pierwsze akcje pobierania krwi odbędą się na terenie szkół w następujących terminach:
• II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika - 16.10.2008r.
• Zespół Szkół Samochodowych - 30.10.2008r.
• Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Chemicznych - 04.11.2008r. (ambulans)
• I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej - 17.11.2008r.
• Zespół Szkół Budowlanych - 20.11.2008r.

14/10/08 dodał PCK Włocławek

   Punkt wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego   
Z dniem 10. 10.2008r. w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku, ul. Zduńska 14 uruchomiony zostanie PUNKT WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I MEDYCZNEGO.

Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od. 7.30 – 15.00

Sprzęt wydawany będzie na wniosek – prośbę w formie podania – osoby zainteresowanej lub rodziny chorego.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszą placówką tel. 054 231-46-56 lub osobiście, ZR PCK ul. Zduńska 14 we Włocławku

Punkt finansowy jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
08/10/08 dodał PCK Włocławek

   Prelekcje z o tematyce honorowego krwiodawstwa   
.Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku w ramach działań edukacyjno - informacyjnych przeprowadził w okresie od 19 – 30 września 2008roku prelekcje o tematyce honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa wśród młodzieży ponadgimnazjalnych. Na wykładach uczestniczyło 423 osoby.

Działalność edukacyjno-informacyjne promująca honorowe krwiodawstwo w środowisku młodzieżowym ma na celu pozyskanie nowych honorowych dawców krwi wśród młodzieży oraz przyzwyczajenie młodych ludzie do systematycznego oddawanie krwi.

Prelekcje finansowane były ze środków Urzędu Miasta Włocławka wg. programu „Oddając krew darujesz życie”.

08/10/08 dodał PCK Włocławek

   Szkolenie z zakresu HIV/AIDS   
2W dniu 15 września 2008r. w auli LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku zorganizował szkolenie dla opiekunów Szkolnych Kół PCK z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, w ramach programu finansowego z Urzędu Miasta Włocławka. więcej...
02/10/08 dodał PCK Włocławek

   Informacja   
W siedzibie Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku funkcjonuje „Punkt konsultacyjny ds. uzależnień”. W każdy wtorek w godz. od 14.15 – 16.15 dyżuruje specjalista. Osoby uzależnione i ich rodziny mogą bezpłatnie korzystać z porad i konsultacji osobiście ul. Zduńska 14 , telefonicznie pod numerem 054 231-46-56 wew. 41 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: progorg@op.pl.

Punkt konsultacyjny ds. uzależnień finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Włocławka.
08/10/08 dodał PCK Włocławek

   Szkolenie pn. Poznajmy prawo humanitarne   
szkolenieW dniu 15.09.2008r. w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej we Włocławku odbyło się szkolenie dla nauczycieli i pedagogów szkolnych z zakresu upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego. Szkolenie zorganizowane zostało przez Polski Czerwony Krzyż we Włocławku w ramach programu finansowanego ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn.: „POZNAJMY PRAWO HUMANITARNE”. więcej...
25/09/08 dodał PCK Włocławek

   Podsumowanie akcji Wyprawka dla żaka   
wyprawkaZarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku dzięki pomocy sponsorów zorganizował akcję „Wyprawka dla żaka”, która miała na celu pozyskanie środków finansowych oraz rzeczowych na przygotowanie wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. więcej...
03/09/08 dodał PCK Włocławek

   Apel o pomoc dla poszkodowanych   
Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy we Włocławku apeluje o wpłaty na specjalne konto pomocy poszkodowanym w wyniku działań zbrojnych w Gruzji i na Kaukazie:

Wpłat można dokonywać na konto:
75 1160 2202 0000 0001 1608 5562
z dopiskiem „KAUKAZ”


Jednocześnie apelujemy o wpłaty dla poszkodowanych w czasie nawałnicy - trąby powietrznej, która przeszła w województwach: śląskim, łódzkim i opolskim.

Wpłaty można dokonywać w kasie
ZR PCK we Włocławku, ul. Zduńska 14
lub na konto :
Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Włocławek
88 1540 1069 2001 8714 9927 0002
z dopiskiem „NAWAŁNICA”
więcej...
20/08/08 dodał PCK Włocławek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>