Punkt konsultacyjny ds. uzależnień   
W Zarządzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku w okresie od 01.08.2008r. do 31.12.2008r. będzie funkcjonował „Punkt konsultacyjny ds. uzależnień”.

W punkcie będzie można otrzymać pomoc w zakresie:
- informacji, porad oraz konsultacji na temat uzależnień
- wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych i ich rodzin
- przygotowania młodzieży do rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniem więcej...
30/07/08 dodał PCK Włocławek

   Szkolenie z zakresu opieki paliatywnej   
szkolenieW dniach 20 - 22 czerwca oraz 27 -29 czerwca 2008r w Zarządzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku odbyło się nieodpłatne szkolenie z zakresu opieki paliatywnej dla opiekunów osób przewlekle chorych. W szkoleniu prowadzonym przez specjalistów uczestniczyło łącznie 40 osób – które sprawują opiekę nad osobami chorymi. więcej...
23/07/08 dodał PCK Włocławek

   OGŁOSZENIE   
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku informuje, że z dniem 31 lipca 2008 roku Polski Czerwony Krzyż kończy współpracę z firmą „WTÓRPOL” ze Skarżyska-Kamiennej, polegającą na zbieraniu odzieży do pojemników oznakowanych znakiem PCK. Obecnie z pojemników na odzież usuwany jest nasz znak.

Z dniem 1 sierpnia 2008 roku odzież wrzucana do pojemników bez znaku PCK nie trafia do naszej organizacji. Jedynymi pojemnikami do których Zarząd Rejonowy PCK we Włocławku zbiera odzież na własny użytek, są dwa pojemniki oznakowane znakiem chronionym PCK przy ulicy Zduńskiej 14.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w najbliższym czasie Polski Czerwony Krzyż będzie prowadził zbiórkę odzieży z własnym logo we współpracy z Niemieckim Czerwonym Krzyżem.
22/07/08 dodał PCK Włocławek

   Wyprawka dla Żaka   
Wzorem lat ubiegłych Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje akcję „WYPRAWKA DLA ŻAKA”

Celem akcji jest pozyskanie środków finansowych i rzeczowych na skompletowanie podstawowej wyprawki dla uczniów pochodzących z najuboższych rodzin.

Zachęcamy mieszkańców Włocławka do wzięcia udziału w powyższej akcji i przekazanie artykułów szkolnych, ewentualnie środków finansowych, za które zakupimy niezbędne przybory do szkoły.

Środki finansowe można wpłacać bezpośrednio do kasy Zarządu Rejonowego PCK we Włocławku, ul. Zduńska 14 lub na nasze konto:
BOŚ S.A. O/Włocławek
88 1540 1069 2001 8714 9927 0002
dopiskiem „Wyprawka dla Żaka”
22/07/08 dodał PCK Włocławek

   Jarmark Włocławski   
jarmarkW dniu 21.06.2008r. na Placu Wolności we Włocławku – podczas Jarmarku Włocławskiego – Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku zorganizował pokaz udzielania pierwszej pomocy i rozdawał przechodniom ulotki mówiące o pięciu najważniejszych zadaniach z zakresu pierwszej pomocy. więcej...
24/06/08 dodał PCK Włocławek

   Podsumowanie konkursu na reklamę akcji „GORĄCZKA ZŁOTA”   
konkursZarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku podsumował konkurs na reklamę akcji „Gorączka złota” organizowaną w szkołach podstawowych i gimnazjach. Na konkurs wpłynęło 20 plakatów, 8 haseł i 8 wierszyków. więcej...
23/06/08 dodał PCK Włocławek

   Koncert Charytatywny   
koncertW dniu 16.06.2008r. w sali Włocławskiego Centrum Kultury we Włocławku dzieci z klas II – III szkół włocławskich zostali zaproszeni przez Polski Czerwony Krzyż we Włocławku na spektakl „Historia Pazia i Królewny” w wykonaniu aktorów scen łódzkich.
Powyższe widowisko było podsumowaniem akcji charytatywnej związanej z pozyskaniem środków finansowych na pomoc rzeczową dla najbardziej potrzebujących. więcej...
23/06/08 dodał PCK Włocławek

   Dzień dziecka   
dzien_dzieckaW dniu 2 czerwca2008r. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku zogranizował przed siedzibą Zarządu festyn z okazji Dnia Dziecka. więcej...
05/06/08 dodał PCK Włocławek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>