Dni HDK oraz Jubileusz 50-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa 08/12/08 dodał PCK Włocławek
W dniu 26 listopada 2008 roku odbyła się uroczysta impreza z okazji DNI HDK oraz Jubileuszu 50-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa w Sali Klubu - Stara Remiza we Włocławku.

W uroczystości udział wzięli honorowi dawcy krwi, działacze Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zaproszeni goście.

Pani Łucja Andrzejczyk – członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża przedstawiła krótką historię honorowego krwiodawstwa oraz działalność Ruchu Honorowego Krwiodawstwa na rzecz upowszechniania i rozwoju honorowego krwiodawstwa w środowisku młodzieżowym i wśród społeczności lokalnej. Pani Łucja Andrzejczyk podziękowała władzą samorządowym, dyrekcji szkół, nauczycielom-opiekunom młodzieżowych klubów oraz lokalnym mediom za pomoc w realizacji zadań z zakresu organizacji i promocji honorowego krwiodawstwa.

W czasie uroczystości udekorowano działaczy PCK i honorowych dawców krwi odznakom i wyróżnieniom Polskiego Czerwonego Krzyża.

Za długoletnią działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa Uchwałą Kapituły ZG PCK i Odznaką Honorową I stopnia wyróżniono – Pana Wiesława Dobosza i Józefa Zachwieję.

Odznaki Honorowe PCK III i IV stopnia otrzymało 9 osób.

Długoletni działacze Ruchu Honorowego Krwiodawstwa otrzymali Medale 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Wręczono także honorowym dawcą krwi odznaki ZHDK po oddaniu ponad 18, 12 i 6 litrów.

Uroczystość uświetniły solistki z II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku i Zespołu Szkół w Lubaniu pod kierunkiem Pani Larysy Krzyżańskiej.Poprzednia strona...