Rejonowe mistrzostwa młodzieżowych zespołów ratowniczych PCK 09/04/10 dodał PCK Włocławek
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje w dniu 24 kwietnia 2010r w godz. od 10.00-14.00 – na Stadionie Zazamcze i przyległym terenie leśnym we Włocławku - rejonowe mistrzostwa młodzieżowych zespołów ratowniczych PCK, których celem jest sprawdzenie gotowości i skuteczności działania zespołów ratowniczych oraz propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży i całego społeczeństwa.
Zespoły złożone z 5 ratowników będą pokonywać trasę z rozmieszczonymi stacjami / 1 stacja – część teoretyczna w postaci testu pisemnego, 2 stacje – resuscytacja na fantomie, 1 stacja – rozrywka i relaks, pozostałe stacje – ratowanie życia i udzielania pomocy poszkodowanym/
W zawodach uczestniczyć będzie 12 zespołów, rekrutujących się ze szkół średnich z Włocławka, Radziejowa i Lipna.
Oceny dokonywać będą będzie Komisja Sędziowska złożona z lekarzy, ratowników medycznych i instruktorów pierwszej pomocy.
Współorganizatorem zawodów jest Urząd Marszałkowski w Toruniu poprzez dofinansowanie Programu „Pierwsza pomoc nie może czekać” – ze środków programu w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Poprzednia strona...